Kwaliteit

Een lactatiekundige IBCLC (International Board Certified Lactation Consultants) is een gecertificeerde gezondheidsprofessional die zich specifiek richt op de behoeften en zorgen van de moeder die borstvoeding geeft en haar kind. Het is haar taak om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders in staat stellen problemen bij het geven van borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen. De beroepsgroep bestaat sinds 1985.

De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen is de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC, oftewel borstvoedingsspecialisten. Wij maken ons sterk voor ons vak en onze leden. De NVL is gesprekspartner voor andere professionals, overheid en zorgverzekeraars.

Visie NVL
Ieder kind heeft recht op borstvoeding en alle ouders hebben het recht op gezonde gezinsvorming. De beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen NVL staat voor de professionele inzet van lactatiekundigen IBCLC bij ouders en kinderen in deze levensfase.

Missie NVL
  • De NVL streeft ernaar om een breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor borstvoeding als norm.
  • De lactatiekundige IBCLC is dé specialist voor professionele hoogkwalitatieve zorg bij borstvoeding.
  • De beroepsvereniging verbindt, ondersteunt en versterkt de lactatiekundige IBCLC die werkzaam zijn in verschillende werkvelden in de Nederlandse samenleving en streeft daarnaast naar multidisciplinaire samenwerking.
  • Elk gezin krijgt op verzoek zorg van een lactatiekundige IBCLC. Deze inzet van de lactatiekundige IBCLC werkt preventief en kosteneffectief in de nationale gezondheidszorg.

WHO gedragscode

De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’.

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Ik werk echter niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen reclame zal maken.

De WHO-code wil

  • Borstvoeding beschermen en bevorderen;
  • Dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen;
  • Dat vervangingsmiddelen voor moedermelk – wanneer nodig – juist worden gebruikt;
  • Dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we wanneer verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Borstvoeding Waterland. U dient zich ervan bewust te zijn dat Borstvoeding Waterland niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Borstvoeding Waterland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Uiteraard doe ik mijn uiterste best om er voor te zorgen dat je tevreden bent over mijn lactatiekundige dienstverlening.
Mochten er ondanks mijn inspanningen toch klachten ontstaan neem dan bij voorkeur eerst contact met mij op. Je mag mij altijd bellen om een klacht te bespreken; 0626028506. Het is aan te raden dit ook schriftelijk te doen al dan niet via de mail van Borstvoeding Waterland. Wij kunnen dan samen bespreken wat de klacht inhoudt, of de klacht gegrond is en natuurlijk wat we er mee kunnen doen.
Borstvoeding Waterland is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Algemene Voorwaarden KPZ

Geschillenreglement Wkkgz KPZ

Klachtenreglement Wkkgz KPZ