Het gebruik van de aangeboden informatie en of producten verkregen via deze website geschied op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Zwangerschapswinkelonline, Borstvoeding Waterland en Marjan Mühren, lactatiekundige IBCLC  sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aarde dan ook, die voortvloeit uit of enig verband houdt met de website, producten, het volgen van (hyper)links en/of informatiebronnen.
Bij gezondheidsklachten raden wij u aan persoonlijk advies van een deskundige in te winnen.