Kolf kopen

Elke vrouw is uniek en elke kolf heeft zijn eigen specifieke eigenschappen.
Belangrijk is dat je de kolf aanschaft die goed voelt en goed bij je past.


Maak een afspraak om kolven uit te proberen!


KOLFCONSULT  |  Gratis bij aankoop kolf | €35,00

Bij een kolfconsult ontvang je uitleg over voor jou zo effectief mogelijk kolven, bijvoorbeeld bij een prematuur geboren kindje of wanneer je aan het werk moet.  Heb je zelf (nog) geen kolf is het mogelijk verschillende kolven uit te proberen. Schaf je daarna een kolf aan via Borstvoeding Waterland dan is dit consult gratis.
Duur | maximaal half uur

WHO gedragscode

De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’.

Het betekent dat ouders, zonder beïnvloeding van commerciële partijen zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Het is helaas niet mogelijk te werken met alleen merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden waarom ik geen reclame maak.

De WHO-code staat voor: 

  • Het beschermen en bevorderen van borstvoeding, zodat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen.
  • Dat vervangingsmiddelen voor moedermelk – wanneer nodig – juist worden gebruikt.
  • Dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd.

WHO-Borstvoeding Waterland